Mzdové účtovníctvo

Mzdy a Personalistika

Preberieme zodpovednosť za kompletné mzdové účtovníctvo. Budeme sledovať zmeny v legislatíve, spracovávať mzdy, distribuovať výplatné pásky a poskytovať mzdové služby. 

Kontakt

advisse@advisse.sk

Outsourcing miezd zahŕňa nasledujúce služby

Mesačné spracovanie miezd, distribúcia výplatných pások(prostredníctvom zaheslovaných mailov), prihlásenie a odhlásenie zamestnancov do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní, príprava platobných príkazov do banky (príkaz s QR kódom), v prípade dohody možnosť úhrady za vás (platbu len autorizujete/potvrdíte v internet/business bankingu), 

zasielanie mesačných výkazov platieb do DSS, ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti zamestnancov, vystavenie  potvrdení zamestnancom pre rôzne účely, archivácia mzdovej a personálnej agendy, príprava reportov podľa požiadaviek.