Jednoduché účtovníctvo

Jednoduché účtovníctvo

Ponúkame vedenie jednoduchého účtovníctva živnostníkom, osobám vykonávajúcim slobodné povolania, neziskovým organizáciám.

Kontakt

advisse@advisse.sk

Zabezpečujeme

Účtovanie v účtovných knihách: v peňažnom denníku, v knihe pohľadávok a záväzkoch, v pomocných knihách, podľa vzájomnej dohody.